консеквентен

прил. - последователен, логичен, принципиален

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • консеквентен — (лат. consequens) 1. што следува од нешто или што произлегува како последица на нешто 2. доследен, верен на себеси, истраен во своите начела, непоколеблив што ги спроведува своите начела во практика …   Macedonian dictionary

  • последователен — прил. постепенен, един след друг, непрекъснат, продължителен прил. логичен, закономерен, смислен, методичен, правилен, обоснован, консеквентен прил. принципиален, неизменен, праволинеен, правоверен, ортодоксален прил. верен на принципите си прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.